Banka Kombetare Tregtare
Bulevardi "Zhan D'Ark" Tiranë
Tel: +355 42 250 955
Fax: +355 42 250 956
www.bkt.com.al

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret