Raiffeisen Bank - Shqipëri
Rruga e "Kavajës", No. 6, Tiranë
Tel: +355 42 223 695
Fax: +355 42 250 956
www.raiffeisen.al

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret