Banka Kombëtare e Greqisë – Shqipëri
Rruga "Durrësit", Tiranë
Tel: +355 42 233 621
Fax: +355 42 233 613
www.nbg.gr

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret