Banka e Parë e Investimeve – Shqipëri
Bulevardi "Deshmorët e Kombit",
Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 14 & 15, Tiranë
Tel: +355 42 276 702
Fax: +355 42 280 210
www.fibank.al

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret