Credit Agricole
Rruga Kavajës
Tirana Tower, Tiranë,
Tel: +355 42 258 755
Fax: +355 42 258 752
www.credit-agricole.al

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret