Banka e Kreditit të Shqipërisë
Rruga "Perlat Rexhepi",
Al Kharafi Group Administration Building,
Kati 1& 2, Tiranë,
Tel: +355 42 272 168
Fax: +355 42 258 752
www.creditbankofalbania.com.al

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret