Credins Bank
Rruga "Ismail Qemali"
No. 21, Tiranë,
Tel: +355 42 258 252, 234 096
Fax: +355 42 222 916
www.bankacredins.com

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret