Banka Societe Generale Albania
Bulevardi "Deshmorët e Kombit",
Kullat Binjake, Kulla 1, kati 9-të, Tiranë
Tel: +355 42 280 442/3
Fax:+355 42 280 441
www.societegenerale.al

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret