International Commercial Bank
Rruga "Murat Toptani"
"EUROCOL" Center", Tiranë,
Tel: +355 42 254 372/256 254
www.icb.al

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret