Tirana Bank
Rruga "Dëshmorët e 4 Shkurtit", Tiranë,
Tel: +355 42 277 700
Fax: +355 42 263 022
www.tiranabank.al

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret