Apartament, siperfaqe totale prej 73 m2 me adrese Rr. "Bajram Curri", Tirane.

BKT, Prove

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret