Tokë Arë me sipërfaqe 783 m2, me nr. Pasurie 3/14 , ndodhur në fshatin Qerekë, Krujë.


Tokë arë me sipërfaqe 1,000  m2 nr.dhe nr.pasurie 247/45 ndodhur në fshatin Mjede, Shkodër.

Cmimi: EUR 4,450


Tokë arë me sipërfaqe 1,500 m2 dhe nr.pasurie 247/45, në fshatin Mjede,Shkodër.

Cmimi: EUR 5,000

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret