Arë me siperfaqe 1500 m2 nga e cila Truall 500 m2, me Nr. Pasurie 85/8  ndodhur në Ishull Lezhe.

Cmimi:LEK  9,279,648


2 Toka Arë me siperfaqe totale (te dyja) 12,700 m2 me Nr.Pasurie 296/18 dhe 296/19 ndodhur ne fshatin Borizan te Krujes.

Cmimi:EURO 70,000


Ndertesë + truall, ndodhur  ne Zonen Kadastrale n. 1557, ne Fshatin Drizë të rrethit të Fierit. Sipërfaqe e truallit 561m2, sipërfaqe nën objekt 237 m2 dhe sipërfaqe funksionale 324 m2.

Cmimi:LEK  4,414,080

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret