Tokë arë me sipërfaqe 1,500 m2 dhe nr.pasurie 247/45, në fshatin Mjede,Shkodër.

Cmimi: EUR 5,000


Tokë arë me sipërfaqe 1,800 m2 nr. pasurie 85/101 ndodhur ne fshatin Mjede, Shkodër.

Cmimi: EUR   19,350


Truall+Ndërtesë, me nr. pasurie 162/8 me sipërfaqe trualli 200 m2 nga e cila ndërtesë me sipërfaqe 77 m2, ndodhet në Fshatin Mjede ,Shkodër.

Cmimi: EUR 15,480.65

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret