Truall me siperfaqe 5000m2 & Ndertese me siperfaqe 328.5m2 e ndodhur ne Rubik, Mirdite


Truall me siperfaqe 675m2 + Ndertese me siperfaqe 675m2 e ndodhur ne Pajove, Peqin


Truall me siperfaqe 675m2 + Ndertese me siperfaqe 675m2 e ndodhur ne Pajove, Peqin

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret