Truall me siperfaqe 50 m2+ Ndertese me siperfaqe 50 m2, e ndodhur ne Lagjen "Donika Kastrioti" - BERAT


Are me siperfaqe 6320 m2, nga e cila Truall me siperfaqe 500 m2 & Ndertese me siperfaqe 275 m2, e ndodhur ne Baban - Devoll


Truall me siperfaqe 650 m2 + Ndertese me siperfaqe 200 m2 / Pike Karburanti e ndodhur ne Dragostunje - Librazhd 

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret