Ullishte me siperfaqe 1600 m2, SAUK, TIRANE,


Truall me siperfaqe 392.745 m2 + Ndertese me siperfaqe 1433 (3 kate) e ndodhur anash Rruges "Trans - Ballkanike", Vlore 


Truall me siperfaqe 392.745 m2 + Ndertese me siperfaqe 1433 (3 kate) e ndodhur anash Rruges "Trans - Ballkanike", Vlore 

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret