Njesi me siperfaqe 65 m2, Rr.Margarita Tutulani, Tirane


NJESI me siperfaqe 23 m2, e ndodhur tek Rr. A.GOGA, DURRES


TOKE - KULLOTE me siperfaqe 10.000 m2, e ndodhur ne VIRUA, GJIROKASTER

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret