Njesi me siperfaqe 61.73 m2, e ndodhur te Blv. "Zogu I" Tirane


Njesi me siperfaqe 64.7 m2, e ndodhur te Blv. "Zogu I" Tirane


Njesi me siperfaqe 48.4 m2, e ndodhur te Blv. "Zogu I" Tirane

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret