Vendodhja :

 • Ndodhur prane depozitave te portit te Porto Romanos, Durres
 • E pershtatshme per ndertimin depozitave te Naftes dhe Gazit, si dhe per vepra te tjera madhore ne fushen e prodhimit te energjise.

 

Pershkrimi :

 • Prona ka nje siperfaqe totale 23,000 m² perbere nga dy toka me siperfaqe 9,000 m² + 14,000 m².
 • Prona ndodhet ne zone e Porto Romanos ne Durres. Ka forme te rregullt me dimensione 179 m * 128.5 m.
 • Ne baze te masteplanit te miratuar nga K.RR.T.SH percaktohet qe te gjitha veprimtarite ne lidhje me Naften, Gazit dhe te nenprodukteve te tyre do te perqendrohen ne kete zone.

Çmimi i Shitjes 350,000 EUR

 


Vendodhja e Pronës:

 • Kjo tokë ka sipërfaqe të regjistruar 1,976 m² dhe e cila ndodhet ne Stan Karbunare, te rrethit te Lushnjes.
 • Prona  ndodhet ne nje largesi rreth 3.6 km (ne vije ajrore) nga rruga nacionalet Lushnje – Fier, si dhe 6.5 km nga qendra e Lushnjes.
 • Prona karakterizohet nga nje forme e rregullt gjeometrike dhe ka trajten e nje rripi me shtrirje nga veriperendimi ne juglindje.
 • Aksesi per ne prone realizohet nepermjet tokave te tjera kufitare.

 

Përshkrimi i Pronës:

 • Prona është e vendosur në një relive fushor me nje siperfaqe totale prej 1,976 m².
 • Prona komunikon lirshem me pasurite kufizuese pasi nuk eshte e rrethuar.
 • Prona ka cilesi te mira per bujqesi dhe blegtori per shkak te karakterit qe ka kjo zone.

 Çmimi i Shitjes 3,500 EUR


Vendodhja

 • Prona eshte e vendosur ne fshatin Karpen, prane 1 km nga bregu i detit.
 • Toka eshte e pershtatshme per aktivitet bujqesore por edhe per
 • ndertimin e magazinave ose objekteve te tjera te biznesit.

Pershkrimi:

 • Prona ka nje siperfaqe 500 m2.
 • Toka ka forme te rregullt.

Çmimi i Shitjes 4,000 EUR

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret