Vendodhja:  Prona eshte Toke Are me nr.pas 202/44 me siperfaqe 1000 m2, me vendodhje ne fshatin Cerkovine, ne Vlore. Pozicionohet rreth 1.1 km ne perëndim te qendres se fshatit Cerkovine, ne nje zone me siperfaqe te konsiderueshme tokash bujqesore. Aksesi ne prone realizohet nepemjet rruges dytesore e cila shtrihet ne anen veriore te prones. Kjo rruge dytesore lidhet me autostraden “Fier-Vlore” ne zgjatimin perendimor te saj dhe me rrugen “Vlore-Skrofotine” ne zgjatimin lindor te saj.

Pershkrimi:  Infrastruktura e zones ku ndodhet prona objekt vleresimi eshte ne gjendje shume te mire asfaltimi. Zona ku ndodhet prona objekt vleresimi eshte nje zone me karakter rezidencial per shkak se ndodhet prane qendres se banuar te fshatit Cerkovine, ne te cilin jane realizuar ndertime te tipi banese 1-2 kateshe. Prona eshte shume e pershtatshme per perdorim bujqesor por edhe per ndertimin e objekteve rezidencial.

Çmimi i shitjes 15,000 EUR


Vendodhja:  Prona ndodhet ne zonen e industriale, shume prane depozitave te naftes e te gazit ne portin e Porto Romanos, Durres.  Eshte shume e pershtatshme per ndertimin depozitave te Naftes dhe Gazit, si dhe per vepra te tjera madhore ne fushen e prodhimit te energjise.

Pershkrimi: Prona ka nje siperfaqe totale 9,990 m² me akses ne rrugen “Shen Pjeter” qe lidh rrugen e portit porto romano me rrugen per ne Sektor Rinia.  Toka ka dimensione te rregullta ne forme drejtkendore me gjatesi 175 m dhe me gjeresi 57 m. Ne baze te masteplanit te miratuar nga K.RR.T.SH percaktohet qe te gjitha veprimtarite ne lidhje me Naften, Gazit dhe te nenprodukteve te tyre do te perqendrohen ne kete zone.


Vendodhja:  Prona ndodhet ne zonen e qendres se Krujes, ne distance rreth 200m ne veriperendim te godines se Bashkise se qytetit.  Ajo është e vendosur ne anen lindore te rruges kryesore te zones, me komunikim te drejtperdrejte me te, me shtrirje perballe kryqezimit te rruges kryesore me rrugen “Gavril Dara”. Zona perreth prones është zonë qëndrore e qytetit, me karakter miks, rezidenciale e institucionale, me prezencën edhe të degëve të disa bankave, si dhe me shpërndarje të elementeve tregetare e të biznesit.

Pershkrimi:  Prona e cila përbën ndertesen 4 kateshe Hotel e Sherbime, se bashku me truallin mbi te cilin eshte zhvilluar, me sipërfaqe të regjistruar të truallit 800 m2, dhe sipërfaqe ndërtimi 700 m2. Ndertesa ka nje ndertim total prej 7 katesh nga te cilat 4 kate jane ne pronesine e Bankes dhe qe jane ne shitje. Ështe ndërtuar rreth vitit 2000, i realizuar me skelet betonarme, mbulesë me solete betoni, me fasada te suvatuara dhe te lyera nga te gjitha anet, kombinuar me veshje me pllaka guri ne fasaden kryesore të katit përdhe dhe vetrata xhami ne katin e pare.

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret