Vendodhja: 

  • Prona ndodhet ne qytetin e Shkodres, rreth 500m ne verilindje te qendres se qytetit, si dhe 140m ne verilindje te sheshit “Demokracia”.

  • Ndertesa ku ndodhet Prona eshte e vendosur ne kryqezim te tre rrugeve: ‘Hasan Riza Pasha’, “Vaso Kadia” dhe “Nuri Bushati”, buze kesaj te fundit, ne anen verilindore te saj.

  • Zona ku ndodhet prona perben nje zone te vjeter autoktone ne qytet, ku mbizoteron karakteri tregetar dhe ai i biznesit e sherbimeve, me objekte te tipiti markete, bar-restorante, dyqane suveniresh, hotele, bujtina etj.

Pershkrimi:

  • Prona eshte e llojit Njesi qe ndodhet ne katin e pare teknik te nje ndertese 11 kat, me 1 kat nentoke, ne rrugen ‘Nuri Bushati’.

  • Sipas çertificates se pronësisë, leshuar nga ZVRPP Shkoder, prona eshte e rregjistruar ne emer te Bankes, me pasurie 1/600-N15, me sipërfaqe 230 m2, ndodhur në zonën kadastrale 8593, volumi 27, faqe 10, Shkoder.

  • Prona aksesohet direkt nga rruga kryesore “Nuri Bushati” dhe forma e brendshme eshte e rregullt, drejtkendore, me shtrirje sipas drejtimit verilindje-perendim, paralel me trotuarin e rruges ‘Nuri Bushati.

  • Njesia eshte e organizuar ne nje ambjent zyre te perbashket, ku jane shperndare postet e punes/tavolina e karrike si dhe orendi te tjera zyre. Pjesa e ambjenteve ndihmese ka nje ndarje zyre e vecante, qe sherbejne si ambjent serverash, dhoma e UPS, si dhe tualetet.

 Çmimi i Shitjes   290,000 EUR


Banka OTP Albania SHA ofron per shitje SENDET e listuara si meposhtme qe kane sherbyer
si SISTEM AUDIO ne nje bar-café tek Kullat Binjake ne Tirane.
  • LISTA Nr.1
1- FTB ARCHON 108, me sasi 8 COPE
2- FTB ARCHON 208, me sasi 4 COPE
3- FTB AX2000, me sasi 4 COPE
4- PROCESOR, me sasi 1 COPE
5- RACK, me sasi 1 COPE
6- MBAJTES MURI, me sasi 8 COPE
7- FBT STAGGEMAXX12MA, me sasi 1 COPE
8- FBT SM-S 12, me sasi 1 COPE
 
  • LISTA Nr.2
1- FTB STAGEMAXX 12 MA , me sasi 1 COPE
2- FBT SMS12 U-BRACKET, me sasi 2 COPE
3- TUBA PER SUBLINEASSA, me sasi 2 COPE
4- FBT SUBLINEISSA, me sasi 2 COPE
5- FBT AX800, me sasi 3 COPE
6- BEHB2AOD, me sasi 2 COPE
Çmimi i shitjes qe ka vendosur Banka per te gjithe sistemin e audios, me 14 items, eshte 5,000 EUR. 
Sendet jane te magazinuar ne ambjentin e Bankes ne rrugen Jordan Misja, mbrapa ish Godines se Hipotekes dhe mund te vizitohen pasi te jete percaktuar paraprakisht nje vizite me perfaqesuesin e Bankes.

 

Vendodhja:

Prona ndodhet ne zonen e fshatit Sharre-Dushk, ne Kavaje.
Ka akses direkt me rrugen qe shkon ne plazhi e Spilles.
Eshte e vendour rreth 5 km lindje te Spilles.

 

Pershkrimi:

Prona ka nje siperfaqe 3,000 m2.

 

Çmimi i Shitjes 7,000 EUR

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret