Vendodhja: Prona eshte e pozicionuara vendosur në katin e 3 banim, të godinës me 6 kate mbi tokë, godina ndodhet në Kryemëdhenj, Kavajë. Godina në të cilën është e vendosur prona është pjesë përbërëse e kompleksit rezidencial me 11 godina, të ndodhura në rreth 400 m nga vija bregdetare. Zona ka infrastrukture te permiresuar, kryesisht me pallate, ndertesa banimi, ambjentet tregtare, te cila jane ndertuar ne vitet e fundit.

 

Pershkrimi: Apartamenti eshte 1+1, dhe tualet siperfaqe 63.03 m2. Siperfaqet e brendshme te apartamentit kene hapesira te pershtatshme dhe te rregullta. Shume e pershtatshme per qellime banimi.


Banka OTP Albania njofton per oferten promocionale për Shitjen e Aseteve të Riposeduara nga Kreditë NPL, per pronat ne Korce dhe ne Gjirokaster me detaje si meposhte, per te cilat do te  aplikohen ulje çmimi per nje periudhe nje mujore:

1\ Truall 3,019 m² & Ndërtesë 1,290 m² Lumalas-Biranje, Korce

    - Çmimi shitjes ulet nga 350,000 EUR ne 300,000 EUR

 

2\ Truall 1,730 m² & Ndertese 275 m² Vrisera, Gjirokaster

    - Çmimi shitjes ulet nga 99,000 EUR ne 80,000 EUR

Per me shume informacion mund te shkarkoni prezantimin me detaje, foto dhe google map locations qe eshte bashkelidhur ketij njoftimi.


Vendodhja:  Prona eshte Toke Are me nr.pas 202/44 me siperfaqe 1000 m2, me vendodhje ne fshatin Cerkovine, ne Vlore. Pozicionohet rreth 1.1 km ne perëndim te qendres se fshatit Cerkovine, ne nje zone me siperfaqe te konsiderueshme tokash bujqesore. Aksesi ne prone realizohet nepemjet rruges dytesore e cila shtrihet ne anen veriore te prones. Kjo rruge dytesore lidhet me autostraden “Fier-Vlore” ne zgjatimin perendimor te saj dhe me rrugen “Vlore-Skrofotine” ne zgjatimin lindor te saj.

Pershkrimi:  Infrastruktura e zones ku ndodhet prona objekt vleresimi eshte ne gjendje shume te mire asfaltimi. Zona ku ndodhet prona objekt vleresimi eshte nje zone me karakter rezidencial per shkak se ndodhet prane qendres se banuar te fshatit Cerkovine, ne te cilin jane realizuar ndertime te tipi banese 1-2 kateshe. Prona eshte shume e pershtatshme per perdorim bujqesor por edhe per ndertimin e objekteve rezidencial.

Çmimi i shitjes 15,000 EUR

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret