Informacion Mbi Ankandet

 Në këtë portal do të gjeni informacion të përditësuar mbi:

  • Ankandet e zhvilluara nga zyrat përmbarimore për shitjen e pasurive të paluajtshme të vëna si kolateral për kreditë bankare, sipas procedurave përkatëse ligjore; dhe
  • Pronat e paluajtshme ne pronësi të bankave të cilat janë vendosur në shitje nga ato vetë.

Informacion mbi ankandet
Pjesëmarrja në Ankande dhe dhënia e ofertës janë të bazuara në “Kodin e Procedurës Civile”
Më shumë informacion mbi secilin ankand do të gjeni të vendosur në postimet përkatëse.

Pronat në shitje
Për detaje të pronave të nxjerra në shitje nga bankat mos hezitoni të kontaktoni personat e kontaktit të vendosura në postimet përkatëse.

Zyrat Qëndrore

Forma Kontaktit

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret