1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  

 

Apartament me sip.161 m²., me Nr.Pasurie 6/247 ,Zone kadrestale me Nr. 8350, ne Blv.”Zogu I Pare” Kati 10 ne Tirane

 

Ankandi do te zhvillohet ne date 27.11.2013 me vlere  93,600 EURO

 

Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  TDR

 

Nr.Kontakti : +355 68 90 88 579


Apartament 1+1 ne katin e dyte ndodhur tek Rr.Ali Demi P.261-shk 1-Ap 3

(ne afersi te shtepis se te moshuarve)

 

Data e zhvillimit te ankandit eshte 02.12.2013

 

Nr.Kontakti : +355 68 90 88 579


Toke Are me sipërfaqe 6,080.0 m2, me Nr. Pasurie 4/15, ndodhur në fshatin Bubq, Komuna Bubq, Krujë.

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret