Shpallet ankandi i trete per pasurite e palujtshme

  Shpallet ankandi per shitjen e pasurive se paluajtshme me te dhena si me poshte:   “Are e shnderruar ne Truall plus ndertese” me numer pasure “223/4” e ndodhur ne Zonen Kadastrale 2236,...

ANKAND NGA NBG BANK ALBANIA Sh.a

Ankand për shitje pasurish të paluajtshme   BANKA NBG ALBANIA Sh.A hap ankandin për shitjen e pronës:     Truall me sip.1730 m² dhe Ndërtesë me sip.155 m², Nr.Pasurie 440/53,Zonë Kadestrale 2679 ,Vol.11 ,Fq.165,me adresë:...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip. 98,7 m²,Nr. Pasurie 496/246+2-47,Zona Kadestrale 2460,Vol. 15, Faqe 160,me adresë:Rr."Ali Deliu"Sh.2, Kati 2, Ap....

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip. 98,7 m²,Nr. Pasurie 496/246+2-47,Zona Kadestrale 2460,Vol. 15, Faqe 160,me adresë:Rr."Ali Deliu"Sh.2, Kati 2, Ap....

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Truall me sip.500 m² dhe Ndërtimi me sip.176,6 m²,Nr.Pasurie 112/45,Zona Kadastrale 3641,Vol.16,Faqe 4,me adresë:Fshati Tresh,Lezhë.    Ankandi do të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament me sip.73 m² ,Nr.Pasurie 4/66+1-14, Zona Kadastrale 8563 ,Vol.6, Faqe129 ,me adresë: Rr. “Viktor Eftimiu”,Korçë.   Ankandi do...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Njësi me sip.97,1 m², Nr.Pasurie 12/17-N1,Zona Kadestrale 8310,Vol.13, Faqe 86,me adresë: Rr. "29 Nëntori", Tiranë.   Ankandi do...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament me sip.119.7 m²,Nr.Pasurie 496/198+1-3,Vol.20,Faqe 44,me adresë:Linzë,Tiranë   Ankandi do të zhvillohet në datë 28.08.2017me vlerë fillestare 51,520Euro.     Secili pjesëmarrës...

Shpallet ankandi i trete per pasurite e palujtshme

  Shpallet ankandi per shitjen e pasurive se paluajtshme me te...

ANKAND NGA NBG BANK ALBANIA Sh.a

Ankand për shitje pasurish të paluajtshme   BANKA NBG ALBANIA Sh.A hap...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

 • Lloji Pronës E Luajtshme
 • Struktura Truall
 • Qyteti Tirane
 • Monedha LEK (ALL)

ANKAND

 • Lloji Pronës E Luajtshme
 • Struktura Truall
 • Qyteti Tirane
 • Monedha LEK (ALL)

Shpallet ankandi i trete per p...

 • Emri Përmbaruesit Sherbimi Permbarimore AB
 • Adresa Përmbaruesit Rr. Bul Zhan Dark, Kulla 1, Teknoprojekt, Shkalla 1, Kati 4, Apartamenti 10, Tirane
 • Lloji Pronës E paluajtshme
 • Struktura Truall + Ndertese Rezidenciale
 • Sipërfaqe (m2) 336 + 3325
 • Qyteti Shkodër
 • Adresa Pronës Kosmac, Shkoder
 • Cmimi Fillestar 85680 + 10080
 • Monedha Euro

ANKAND

 • Lloji Pronës E Luajtshme
 • Struktura Truall
 • Qyteti Tirane
 • Monedha LEK (ALL)

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret