ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall me sip.270 m² dhe Ndërtesë me sip.200 m², Nr.Pasurie 11/17, Zona Kadastrale 8642, Vol. 25, Faqe...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament me sip.151 m², Nr.Pasurie 60/88/ND+1-22, Zona Kadestrale 8518 ,Vol. 20,Faqe 91,me adresë:Plazh 13,Shk 1,Kati 5,Ap 22,Durrës.   Ankandi do...

ANKAND

1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Lokal me sip.71.48 m², Nr.Pasurie 59/93-N4, Zona Kadestrale 8518, Vol. 40,Faqe 235,me adresë: Lagjia 13,Plazh,Durrës.   Ankandi do...

ANKAND

1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall me sip.141.5 m²dhe Dhomë banimi me sip.16.1 m², Nr.Pasurie 5/87, Zona Kadastrale 8220,Vol. 13, Faqe...

ANKAND

1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.59.7 m², Nr. Pasurie 496/246+2-50, Zona Kadastrale 2460, me adresë: Linzë, Tiranë.   Ankandi do të...

ANKAND

1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.60 m², Rregj.Hipotekor 161, Zona Kadestrale 3369, me adresë: Lagjia “29 Nentori”, Shijak, Durrës.   Ankandi...

ANKAND

1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.102 m², Zona Kadastrale 3369, me adresë: Shijak, Durrës.   Ankandi do të zhvillohet në datë...

ANKAND

1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.102 m², Rregj.Hipotekor Nr.57, Dt.27.04.2005, Zona Kadastrale 3369,me adresë: Shijak ,Durrës.   Ankandi do të zhvillohet...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me...

ANKAND

1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me...

ANKAND

1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me...

ANKAND

1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me...

ANKAND

1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me...

ANKAND

1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me...

ANKAND

  • Lloji Pronës E Luajtshme
  • Struktura Truall
  • Qyteti Tirane
  • Monedha LEK (ALL)

ANKAND

  • Lloji Pronës E Luajtshme
  • Struktura Truall
  • Qyteti Tirane
  • Monedha LEK (ALL)

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret