ANKAND

   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Truall me sip.400 m², Nr.Pasurie 6/320, me adresë: Rr.”Don Bosko”,Tiranë.  Me vlerë fillestare 174,888 Euro.     Truall me sip.200 m², Nr.Pasurie...

ANKAND

   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Tokë Arë me sip.6,000 m², Nr.Pasurie 300/27, me adresë: Vaqarr, Tiranë.  Ankandi do të zhvillohet në datë 22.06.2017...

ANKAND

   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall me sip.695 m² dhe Ndërtesë me sip. 216 m², Nr.Pasurie 74/25, Zona Kadastrale 8564, Vol.25, Faqe...

ANKAND

   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall me sip.81 m² edhe Ndërtesë me sip. 81 m², Nr.Pasurie 2/339, Zona Kadastrale 8511, me...

ANKAND

   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Tokë Arë me sip. 3,400 m², Nr.Pasurie 197/10, Zona Kadastrale 3866 , Vol.24, Faqe 128, me adresë:...

ANKAND

 n Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.70 m², Nr.Pasurie 2/88+4-51, Zona Kadastrale 8180, Vol.2, Faqe.185, me adresë: Rr. “Ali Demi”,...

ANKAND

   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament sip.77.17 m², Nr.Pasurie 8/61+1-4, Zona Kadastrale 8370, Vol. 4, Faqe. 170, me adresë: Rr. “Thanas...

ANKAND

   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Garazh me sip.155 m², Nr.Pasurie 46/450-G1, Zona Kadastrale 8518, Vol.104, Faqe 31, me adresë: Lagjia 13,...

ANKAND

   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me...

ANKAND

   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me...

ANKAND

   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me...

ANKAND

   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me...

ANKAND

   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me...

ANKAND

 n Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me...

ANKAND

   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me...

ANKAND

   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me...

ANKAND

 • Lloji Pronës E Luajtshme
 • Struktura Truall
 • Qyteti Tirane
 • Monedha LEK (ALL)

ANKAND

 • Lloji Pronës E Luajtshme
 • Struktura Truall
 • Qyteti Tirane
 • Monedha LEK (ALL)

ANKAND

 • Lloji Pronës E Luajtshme
 • Struktura Truall
 • Qyteti Tirane
 • Monedha LEK (ALL)

ANKAND

 • Lloji Pronës E Luajtshme
 • Struktura Truall
 • Qyteti Tirane
 • Monedha LEK (ALL)

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret