ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip. 98,7 m²,Nr. Pasurie 496/246+2-47,Zona Kadestrale 2460,Vol. 15, Faqe 160,me adresë:Rr."Ali Deliu"Sh.2, Kati 2, Ap....

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip. 98,7 m²,Nr. Pasurie 496/246+2-47,Zona Kadestrale 2460,Vol. 15, Faqe 160,me adresë:Rr."Ali Deliu"Sh.2, Kati 2, Ap....

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Truall me sip.500 m² dhe Ndërtimi me sip.176,6 m²,Nr.Pasurie 112/45,Zona Kadastrale 3641,Vol.16,Faqe 4,me adresë:Fshati Tresh,Lezhë.    Ankandi do të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament me sip.73 m² ,Nr.Pasurie 4/66+1-14, Zona Kadastrale 8563 ,Vol.6, Faqe129 ,me adresë: Rr. “Viktor Eftimiu”,Korçë.   Ankandi do...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Njësi me sip.97,1 m², Nr.Pasurie 12/17-N1,Zona Kadestrale 8310,Vol.13, Faqe 86,me adresë: Rr. "29 Nëntori", Tiranë.   Ankandi do...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament me sip.119.7 m²,Nr.Pasurie 496/198+1-3,Vol.20,Faqe 44,me adresë:Linzë,Tiranë   Ankandi do të zhvillohet në datë 28.08.2017me vlerë fillestare 51,520Euro.     Secili pjesëmarrës...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Garazh me sip. 155 m²,Nr.Pasurie 46/450-G1, Zona Kadastrale 8518,Vol. 104, Faqe 31 ,me adresë:Lagjja 13 Plazh,Durrës.  Me...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament me sip.78.7 m², Nr.Pasurie 39/184+1-20,Zona Kadastrale 8518,Vol. 39,Faqe 132, me adresë : Ap.Nr.20, Kati 5, Sh.1,...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

 • Lloji Pronës E Luajtshme
 • Struktura Truall
 • Qyteti Tirane
 • Monedha LEK (ALL)

ANKAND

 • Lloji Pronës E Luajtshme
 • Struktura Truall
 • Qyteti Tirane
 • Monedha LEK (ALL)

ANKAND

 • Lloji Pronës E Luajtshme
 • Struktura Truall
 • Qyteti Tirane
 • Monedha LEK (ALL)

ANKAND

 • Lloji Pronës E Luajtshme
 • Struktura Truall
 • Qyteti Tirane
 • Monedha LEK (ALL)

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret